HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN

För att få ta del av travhästens pension så är det obligatoriskt att en
besiktning av hästen genomförs enligt nedanstående protokoll.
Ta gärna del av hästens tidigare behandlingsjournal samt skadehistorik.