För ägare

Hästägarförsäkran

Kön
Anledning till att hästen slutar som travhäst
Är hästen vaccinerad enligt gällande tävlingsreglemente?
Vid tidigare kända skador rekommenderas att man ber ägaren om hästens behandlingsjournal, tillika om det finns journal från terapeut.
Hästen är riden
Beteende vid körning
Har den några olater?
Vid hantering
Vid skoning
Vid hantering
Hästen i relation med andra hästar
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ