Personuppgiftspolicy

Allmänt

Den här personuppgiftspolicyn (integritetspolicy) innehåller information om hur Insamlingsstiftelsen Life After Racing behandlar personuppgifter. Vår ambition är att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter samt att göra allt vi kan för att skydda dem. Genom att använda lifeafterracing.se och/eller göra en beställning eller insättning, godkänner du att du har läst den här personuppgiftspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till personuppgiftspolicyn bör du lämna sajten. 

Personuppgiftsansvarig

Insamlingsstiftelsen Life After Racing
Länsmans väg 2
196 34 KUNGSÄNGEN
Telefon: 0707-601129
E-post: kontakt@lifeafterracing.se
Webbplats: https://www.lifeafterracing.se
 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Life After Racing behandlar dina personuppgifter:

 • när du gör en insättning via Swish eller kontokort
 • när du beställer produkter
 • när du anmäler dig för att delta i våra event
 • när du beställer nyhetsbrev
 • när du beställer digitala tjänster
 • när du besöker vår webbplats
 • när du söker kontakt med oss
 • när du ansöker om anställning
   

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • förnamn
 • efternamn
 • adress 
 • postnummer 
 • ort 
 • mejladress
 • ip-nummer
 • faktureringsuppgifter (vid köp)

för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot dig, i vilket följande aktiviteter ingår:

 • fakturering (vid köp)
 • distribution (vid en beställning produkt)

Personuppgifter kan komma att hanteras för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna och därmed givit oss samtycke till att hantera för det angivna ändamålet.

Life After Racing har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.
 

Personuppgiftsbehandling i och utanför EES

Vissa av våra leverantörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har vi som krav att leverantören finns med på amerikanska handelsministeriets Privacy Shield-lista. https://www.privacyshield.gov/list
 

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten eller produkten, fakturera med mera.

TR Media behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i två år efter att kundförhållandet upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar längre tid för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande lagar.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort.

Dina rättigheter

Du har rätt att erhålla personuppgifter om dig som du har lämnat till oss. Om du kontaktar oss skriftligen med en sådan begäran kommer vi att lämna dina personuppgifter i vanligt och maskinläsbart format till dig utan onödigt dröjsmål från tiden av mottagandet av din förfrågan.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Life After Racing och skriftligen begära ändring, begränsning eller radering.

Kontakta oss via kontakt@lifeafterracing.se.  Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.
 

Invändning mot direkt marknadsföring

Om du inte längre vill ha kommersiell information och erbjudanden från Life After Racing kan du begära att vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi kommer då att upphöra med detta utan dröjsmål.

Kontakta oss via kontakt@lifeafterracing.se. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.
 

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke utan att ge någon anledning därtill. Vänligen kontakta oss skriftligen. Vi kommer att blockera dina personuppgifter för vidare behandling. Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av någon behandling som gjorts baserat på grunden att du tidigare har gett ditt samtycke.

Kontakta oss via kontakt@lifeafterracing.se. eller skriftligt brev. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.
 

Klagomål

Du har rätt att framföra en klagan avseende vår personuppgiftsbehandling till:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
 

Länkar

På Life After Racings webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.
 

Säkerhet

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Life After Racing vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst.
 

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontakt@lifeafterracing.se