Koll på sadelläget?

Image of horse saddle

Sadeln och ryttaren har stor påverkan på hästens rygg, därför är det viktigt att ha en sadel som verkligen ligger som den ska. I ridsporten är många ständigt på jakt efter den perfekta sadeln till sin häst – men hur noga är vi med passformen på sadlarna till våra travhästar?

Hästens rygg består av 18 stycken bröstkotor. På varje bröstkota finns det ett tornutskott och det är dem vi kan känna mitt uppe på hästens rygg när vi palperar (känner igenom). Den fjärde till sjunde bröstkotans tornutskott utgör den högsta delen på hästens manke. Sedan blir tornutskotten successivt lägre ända bak till den tolfte kotan, för att sedan bli något högre igen bak till den artonde och sista bröstkotan. Varje bröstkota har också ett revbenspar och hela kotkroppen och revbenen är fästespunkter för ryggens muskulatur och många starka ligament som håller samman de olika skelettdelarna.

SADELDELARNAS FUNKTIONER Sadelns bom har till uppgift att fördela trycket över hästens rygg. Man vill ha en så stor bäryta som möjligt för att få en optimal tryckfördelning. Bommen består vanligen av en stålförstärkt träbom eller ett kompositmaterial. Bossan ligger närmast hästen och fördelar trycket samt har en stötdämpande funktion. Bossan kan vara stoppad med exempelvis ull, latex eller foam eller vara fylld med luft. Sadelns koppjärn bestämmer sadelns bomvidd. Det är viktigt att det är en så bred kanal mellan bossorna att de skapar tillräckligt med utrymme för att inte ligga an mot tornutskotten på hästens rygg. Minst tre till fyra fingrar bred bör en kanal vara. Vanligtvis anges en sadels storlek genom att man mäter från mitten av sadelknappen på framvalvet, till mitten av bakvalvet på sadeln och storleken mäts i tum. Känslan i sadelns storlek kan skilja mellan olika märken.

PLACERING AV SADELN För att bommen på sadeln ska ge tillräckligt med bogfrihet är det viktigt att ortspetsarna är placerade tre fingrar bakom bogbladet. Vissa fabrikat har sina ortspetsar placerade långt fram i sadeln och vissa har de placerade långt bak, detta ska man också ta hänsyn till i sadelns placering på hästen.

BOMVIDDEN Sadelns bomvidd ska ha samma vinkel som hästens muskulatur. När hästen står på stallgången kan man mäta ut en bomvidd, men när hästen kommer upp med ryggen breddar sig de flesta hästar en hel bomvidd. Bomvidden styr även balansen i sadeln, och det är viktigt att den överensstämmer med hästens tyngdpunkt. Om sadeln ligger i framvikt tyder det på att bomvidden är för bred, medan om den ligger väldigt högt över manken är sadeln troligtvis för smal i förhållande till hästens rygg.

BOMMENS FORM Sadeln ska följa ryggen med ett jämnt tryck. Känn med handen under bossan, följer den hästens rygg? Är det ett jämnt tryck eller släpper det på vissa ställen? Är det lika på båda sidor?

MANKFRIHET Förutom vinkeln på koppjärnet är det även viktigt att radien på koppjärnet passar hästen. De flesta sadlar på marknaden har V-formade koppjärn som har en tendens att klämma åt precis vid mankens bas. U-formade koppjärn ger större utrymme för manken och bogbladen och det finns även UU-formade koppjärn som har en ännu större radie högst upp. Man ska få in mellan 2-3 fingr ar på höjden mellan manken och sadelns framvalv. Detta bör man kolla när man sitter i sadeln.