Från startklar till avelsboxen

Från att ha tränats hårt och rest till tävlingar, till att stoet ska bli dräktigt kan det i vissa fall behövas lite tid för stoet att varva ned – medan vissa går alldeles utmärkt att få dräktiga direkt. Vi frågade Johan Hellander, Menhammar, vad man bör tänka på.

Image of the foal Pamela

Vad ska man tänka på när ett sto tas från tävling till avel?

– Tävling och träning innebär oftast att individen är utsatt för en högre grad av stress än normalt. Detta kan bland annat resultera i att brunsten och sexualcykeln påverkas eller uteblir hos intensivt tränade och tävlande ston. Omställningen från träning till avel innebär oftast stora förändringar i den dagliga tillvaron för stoet och det i sig kan utgöra ytterligare en stressutlösande faktor som kan förhindra en normal sexualcykel. Om man inte tidigare har full koll på individens brunstcykel är det hög tid att få det, när hästen tas från tävling till avel.

Hästar som reser är mer utsatta för smittor, hur ska man tänka kring det när det gäller en individ som har tävlat och som ska gå till avel istället?

– Olika miljöer innebär ofta olika smittförhållanden och en blandning av individer från olika miljöer kan ge upphov till smittutbrott. Samma infektionsämne kan dessutom ge upphov till olika sjukdomar beroende på vilken population som drabbas. Ett exempel är herpesvirus som hos dräktiga ston kan ge upphov till aborter och hos tävlingshästarna endast visa sig som en övre
luftvägsinfektion.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller utfodring av en aktiv tävlingshäst som övergår till avel?

– Det är viktigt att foderstaten anpassas till det aktuella näringsbehovet som stoet har. Till exempel sjunker energibehovet drastiskt när stoet slutar att träna. Det här är viktigare att justera än eventuella problem förorsakade av själva foderbytet.

Behöver stoet några vaccinationer utöver det som görs för en tävlande individ?

– Här är det ingen skillnad. Men vaccination mot herpesvirus (virusabort) kan övervägas när stoet är dräktigt.

Hur ska man tänka när det gäller avmaskning av stoet?

– Här är heller ingen skillnad inledningsvis, utifrån hur parasitbekämpningen görs på den tävlande individen.

Några andra undersökningar som rekommenderas?

– Nej. Men i samband med betäckning görs gynekologiska kontroller för att få ett så bra resultat som möjligt.

En del hingstar är ju aktiva som tävlingshästar samti- digt som de verkar i avel. Vad innebär det för hingsten att göra ett avelsarbete samtidigt som hästen har en pågående tävlingskarriär?

– Spermasamling varannan dag innebär inte ett ökat näringsbehov i sig. Spermasamlingen ger heller ingen nämnvärd extra belastning på hästens kropp. Däremot kan spermasamling och betäckningsverksamhet stimulera till ett ökat hingstbeteende hos vissa individer.

Vad är viktigt att tänka på för en hingst som används i avel under sin tävlingskarriär?

– Vissa smittämnen kan spridas med sperman. Därför krävs ett utökat smittskydd för betäckande hingstar.

Kan avels- och tävlingsperioden kombineras?

– Betäckningsverksamhet kräver spermasamling varannan dag under betäckningssäsongen. Detta är oftast inte möjligt att uppnå med en tävlande hingst. Därför är det viktigt att informera stoägarna om de begränsningar i spermatillgång som kan uppstå, till exempel under sista veckan i maj. Denna spermabrist kan ersättas med fryst sperma, men information om detta är viktigt.

Behöver hästen tid för återhämtning mellan avel och tävling?

– Spermasamling och tävling kan ske samma dag om hingsten har ett psyke som tillåter det.